Cookiebetingelser

Cookie betingelser

Dette website/CoMaSys baseret løsninger anvender cookies i henhold til nedenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Sådan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvad cookies bruges til på vores website

Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer.
Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site (Google Analytics).
Brugeridentifikation, så du automatisk logger ind på siden. Det er vigtigt at understrege at din kode ikke gemmen i en cookie, men er der alene gemmes en unik nøgle, som identificere dig overfor websitet, næste gang du kommer tilbage.
Understøttelse af tredjepartsindhold og -funktioner, som f.eks. Facebook, ShareThis, Twitter, AddThis osv.

Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Conditions for cookies

This website/CoMaSys based solutions uses cookies referring to the purpose mentioned below. A cookie is a small text file being stored in your browser to recognize your computer upon recurring visits. There are no personal information stored in our cookies and they cannot contain viruses.

How long are cookies stored?

Cookies delete themselves after a certain number of months (can vary), but they are renewed after every visit.

How to delete cookies

See instructions here: http://minecookies.org/cookiehandtering

How to avoid cookies

If you do not wish to receive cookies you can block them. See instructions here: http://minecookies.org/cookiehandtering

What cookies are used for on our website

Technical functionality in order for us to remember your preferences.
Traffic recordings to monitor how many users visit our website (Google Analytics).
User identification for your automatic login. It is important to emphasize, that your password is not stored in a cookie, but only in a unique key which identifies you to the website when you return. Support of third party content and functions; i. e. Facebook, ShareThis, Twitter, AddThis etc.

Google Analytics (traffic recording)

The website uses cookies from Google Analytics to record the traffic on the website
You can deactivate cookies from Google Analytics here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vi vil så gerne have dig med på holdet !

Udfyld nedenstående felter og vi ringer dig op så vi kan drøfte, hvordan vi sammensætter en ordning der passer til dig og dit firma